Budweiser Budvar

Budweiser Budvar là một nhà máy bia ở Cộng hòa Séc thành phố České Budějovice; nổi tiếng với bia Budweiser Budvar pale lager được ủ bằng cách sử dụng nước mạch , lúa mạch vùng Moravian trứ danh và hoa bia Saaz quý phái. Budweiser Budvar là nhà sản xuất bia lớn thứ tư; và là nhà xuất khẩu bia lớn thứ hai tại Cộng Hòa Séc.

Bia Budweiser Budvar tham gia vào một vụ tranh chấp thương hiệu Budweiser với Tập đoàn Anheuser-Busch (Mỹ) từ đầu thế kỷ 20

Brands: